Mae Archwilio’r Rhwystrau rhag cynnal Ymchwil yng Ngogledd Cymru ar gau

Mae'r arolwg hwn bellach ar gau. Diolch am eich amser yn ystyried cymryd rhan yn yr astudiaeth hon.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am Uned Treialon Clinigol Sefydliad Hap-Dreialon Iechyd A Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cliciwch yma i fynd i wefan Cymuned o Ysgolheigion - ein partneriaeth menter ymchwil rhwng Prifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.