Tudalen 1

Diolch am gytuno i lenwi’r holiadur! Ni fydd yn cymeryd mwy na 15 munud o’ch amser i’w gwblhau.

Bwriad yr holiadur ydy casglu ymchwil ynglŷn â chreadigrwydd a’r hyn mae’n ei olygu i gerddorion, actorion a pherfformwyr Cymraeg heddiw.

 

Noder: bydd eich cyfraniad yn aros yn gwbl anhysbys. Y bwriad yw defnyddio’r data ar gyfer ymchwil PhD gyda’r posibilrwydd o gyhoeddi’r canlyniadau ymchwil rhywbryd yn y dyfodol.