Page 1: Questions - Cwestiynau

We ask you to provide feedback after reading the booklet so that we can update its content and continue to support people affected by dementia.

Gofynnwn i chi roi adborth ar ôl darllen y llyfryn er mwyn i ni ddiweddaru ei gynnwys a pharhau i gefnogi pobl sydd wedi eu effeithio gan dementia. 

1.1. Which language would you prefer? Pa iaith fyddai orau gennych chi?
a.1.a. Why have you accessed the booklet?
b.1.b. Pam rydych wedi darllen y llyfryn?
c.1.c. Is this booklet useful?
d.1.d. Ydi'r llyfryn yn ddefnyddiol?
e.1.e. Do you know more about the services available after reading this booklet?
f.1.f. Ydych chi yn gwybod mwy am y gwasanaethau sydd ar gael ar ôl darllen y llyfryn?